Page 1 of 1

Ett par frontmotorbilar.

Posted: Sat May 26, 2012 8:57 am
by Jesper von Wowern
Image
På grund av bilöverflöd måste jag avyttra och fokusera :?
Alla bud och konstiga förslag beaktas :wink:
Vagnarna finns längst ner i Skåne.