Page 1 of 1

Oljbyte 991.2 Targa 2018

Posted: Sun Jun 28, 2020 1:31 pm
by Affe
Hej
Jag har för avsikt att byta olja mellan serviceintervallen. Vet någon om det går att suga ut oljan
via oljepåfyllningen? Går oljepåfyllningen direkt rakt ner till sumpen eller går den till en separat oljetank
som dom gamla luftkylda 911?
Samtidigt vill jag inte byta oljefilter vid detta tillfälle. Skall man byta filter måste man nästan riva halva bilen och det
är nog lite extra besvärligt vid Targamodellen. Filtret byts ju vid ordinarie service..
Bilen körs bara på sommaren.
Hälsningar
Affe