Page 1 of 1

Lukt

Posted: Tue Jul 02, 2019 12:36 pm
by Johannes
Ser att det annonseras på många ställen om om en apparat som kallas ozonair för att ta bort lukt i utrymmen.

Är det någon som har provat?

Re: Lukt

Posted: Tue Jul 02, 2019 7:55 pm
by JMB
Har aldrig prövat Ozonair, men en skål ättika kan ta bort en del

Re: Lukt

Posted: Tue Jul 02, 2019 8:13 pm
by Jonka
Håller med föregående talare, ättika är bra mot mycket.

lycka till

Re: Lukt

Posted: Tue Jul 02, 2019 11:24 pm
by Johannes
En kaffeburk i nån månad i en bil tog bort tidigare röklukt och hade även nån liten burk från Biltema med nån slags pasta som sög åt sig och det blev bra.

Vet att försäkringsbolag har ozon när de fixar till möbler typ soffor och liknande om det har brunnit i tex ett flerfamiljshus med lägenheter.

Även proffsrecondare kan trolla så man häpnar!

Re: Lukt

Posted: Wed Jul 03, 2019 8:34 am
by felix83
Turtle wax har en produkt som heter Odor-X. Den funkade bra för mig för att få bort spylukt ur bilstolar, så om stanken kommer från ett avgränsat område så kan den säkert funka bra.

Re: Lukt

Posted: Wed Jul 03, 2019 9:06 am
by mikael
Ozon är väldigt effektivt att ta bort lukt med, men nog inte så bra att sprida här nere på jordytan (giftigt). Jag gjorde en sådan behandling på en bil vars luftkonditionering stank. Man satte en gas dispenser i bilen, på med luftkonditioneringen på recirculation och efter tio minuter var det luktfritt. Mycket effektivt.

Re: Lukt

Posted: Wed Jul 03, 2019 10:12 am
by MagnusW
Min första kontakt med Ozon var på ett pappersmassebruk, man använder det istället för klor för att bleka pappersmassa (funkade då bara för lövmassa, ej barr).
Jag vet att recondare har använt det för att ta bort lukt, men jag har känt mig skeptisk till att använda det när man vet att det kan bleka papper....

Googlade lite nu:

Hälsoeffekter
Ozon verkar redan i låga koncentrationer starkt retande på ögon och andningsvägar. Ozon och oxidationsprodukter (bl.a. med limonen) är starka luftvägsirritanter och påverkar ögats tårfilm. Ozon kan förorsaka huvudvärk och trötthet.
I höga koncentrationer (över 2 ppm) kan ozon ge upphov till livshotande lungskador (lungödem).

Användningsområde
Ozonteknologin används främst industriellt vid pappersmassablekning och vid vattenrening och som luktbortttagningsmetod/sanering efter fuktskador. Ozon är effektivt mot olika odörer som mögellukt, tobaksröklukt och mot brandlukt.
Under ozoneringen får inga människor vistas i utrymmena och hanteringen av ozonaggregatet bör endast utföras av fackman (saneringsfirma). Härvid gäller AFS 2000:4 (Kemiska arbetsmiljörisker) där arbetsgivaren har ansvaret att bedöma riskerna med ozonbehandlingen.

Skadeverkning
Ozonering i offentlig miljö måste göras med största försiktighet: Allt som är oxiderbart, såsom växter, kromade detaljer, gummi och läder m.m.
Ozonering av luft i offentliga lokaler bör endast ske under mycket kontrollerade betingelser och utvädring skall ske noggrant så att inte människor tar skada.

Re: Lukt

Posted: Wed Jul 03, 2019 7:47 pm
by MB-porsche
Kolla dessa maskiner går även att hyra

https://ozoneair.se/rena-ett-utrymme/bil/

Re: Lukt

Posted: Mon Nov 25, 2019 9:46 am
by Lola_OzonStockholm
Ozon är bra för att ta bort lukter i bilar. Vi har ju haft en hel del taxichaförer som har fått kräks i bilarna som kommit förbi och köpt och hyrt. Samt hjälper vi en av de större uthyrningsfirmorna med ozonsanering av deras inrökta bilar.

Dock som det skrivs över här skall man INTE inandas ozon. Men som tur försvinner ozonet fort. Så om man kör en sanering så vädrar man ut ordentligt och väntar en timme eller två så går det utmärkt att sätta sig i bilen och göra en långfärd sedan.
(Har sett försäljare som säljer små ozongeneratorer man sätter i cigarettuttaget som avger lite ozon hela tiden, även när man sitter i bilen och kör istället för att sanerar ordentligt. Dessa rekommenderar jag dock INTE att använda.)

Sedan är ju ett bilturymme rätt liten yta. Så man skall tänka att inte köra för länge. Det kan bli hög koncentration och ozon kan t.ex. rosta järn och torka ut gummi vid för för lång exponering.