Page 1 of 1

Biltransport från Göteborg till Stockholm

Posted: Mon Sep 03, 2018 8:55 am
by insw
Känner någon till hur man kan få en bil transporterad från Göteborg till Stockholm om man inte vill köra själv.

Re: Biltransport från Göteborg till Stockholm

Posted: Mon Sep 03, 2018 10:07 am
by HenrikL
Norléns har jag anlitat för länge sedan:

http://norlens.se/

Re: Biltransport från Göteborg till Stockholm

Posted: Mon Oct 01, 2018 3:55 pm
by cibie
Du har ju vanliga Eurotransport annars.