Page 1 of 1

Pm som fastnat i utboxen

Posted: Tue Jan 31, 2017 12:27 pm
by chriswhite911S
Hej
Kan någon råda? Har ett pm som inte vill gå iväg, har försökt att rensa i min inbox och skickade, men det hjälper inte... :shock:

Re: Pm som fastnat i utboxen

Posted: Tue Jan 31, 2017 1:05 pm
by tomlin
Det ligger kvar i utboxen till mottagaren har läst det.

Re: Pm som fastnat i utboxen

Posted: Tue Jan 31, 2017 2:04 pm
by chriswhite911S
Ibland är svaren enkla, tack Tomas!